Application against Dutch State in European Court of Human rights

THE DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS UPON

THE APPLICATION AGAINST THE STATE  OF NETHERLANDS

On August 21, 2007, the European Court of Human Rights (The Court)  accepted the application . It was submitted to The Court for adjudication in the matter of:

  • THE CONTRIBUTING OF THE DUTCH STATE AND COMPANIES TO GENOCIDE THAT OCCURRED UNDER REGIME OF SADAM HUSSEIN IN IRAQ AGAINST THE KURDISH PEOPLE.
  • THE BARRING THE PROMOTION BY THE DUTH UNIVERSITIES OF THERE ESTABILISHED PSEUDO-SCIENTIFIC OPINION IN THE NAME OF LINGUISTICS, HISTORY AND ETHNOLOGY, IN WHICH THE EXISTENCE OF THE KURDISH PEOPLE IN ANCIENT TIMES HAS BEEN DENIED AND THE IDENTITY AND CULTURAL-HERITAGE OF THE KURDS HAS BEEN FALSLY ATTRIBUTED TO “IRAQ, IRAN, TURKEY AND SYRIA, THE OCCUPIERS OF KURDISH NATION.
  • THE UNJUST TREATMENT OF THE APPLICATION  BY THE HIGH COURTS  (THE COUNCIL OF STATE).

The application in The Council of State concerns two proceedings

  1. Was against The Dutch Organisation for Scientific Research (NWO) and  four professors, – Prof. Dr. Robert S. P. Beekes of Comparative Indo-European Linguistics University of Leiden, the Netherlands, – Prof. Dr. Wilfred H. van Soldt, (Assyriology University of Leiden, – Prof. Dr. Martin van Bruinessen, University of Utrecht Iranian Turks and Arabic languages and Cultures and – Prof. Dr. Marten Stol, University of Leiden and Amsterdam Near Eastern civilizations, for their contributing to the genocide against the Kurdish Nation by false declarations in the proceedings, and the falsification of ancient Kurdish documents,  falsification of the cultural-historic identity of the Kurdish nation  in the name of science. And unjustly preventing research on ancient Kurdish national identity by the Institute Elamirkan and preventing international scientific debate.
  2. Was against the Dutch Ministry of Education, Culture and Science and the Municipality of The Hague for misusing cultural supplies for criminal purposes. For discriminating against the Kurdish culture, and for the implementation of the cultural policies of the Turkey within the Netherlands and maintaining criminal links with Turkish state.

image745image748

 The contributing of the Dutch government and companies to genocide

The Dutch public prosecutor Fred Teeven (Liberal party “VVD”) offered a scapegoat Frans van- Anraat responsible for export trade of the by Dutch VVD-CDA-government’ export agreement “poison gas” with Saddam Hussein of Iraq and called 15 years sentence again him. On 23 December 2005 Frans van Anraat was sentenced to 15-years in jail. On 9 May 2007, the appeal court increased Van-Anraat’s sentence to 17-years.

The crimes convictions of the Dutch state for its support and selling chemicals to Saddam Hussein for which in the nineteen eighties, the Minister of Foreign Trade, Frits Bolkestein (VVD party) is responsible. The Dutch state knew the ingredients was buying will be used to make poison gas and end in the battlefield, the lethal gas was used in attacks of 16-18 March 1988 on several villages and cities with the intention of wiping out the Kurdish population on both sides of Iran-Iraq borders. See the reports ……

N.B.Voor het proces maak ik geen gebruik van professionele juristenbijstand omdat bij mijn eerdere beroepprocedures, mijn advocaten zijn door de betreffende overheidinstanties beïnvloed of gedwongen om de rechtzaken doen te mislukken, als volgt:

  1. Voor het geding bij de rechtbank te Den Haag, tegen NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Pro. AWB 05/1023 BESLU, heb ik de Advocatenkantoor Dijkgraaf, aan Hoge Prins Willemstraat 226F, 2584 HX te Den Haag, ingeschakeld om mij bij te staan. Mr. J.P.L.C. Dijkgraaf heeft een belangrijk document niet naar de rechtbank gestuurd en de klacht valsheid in geschrifte van de rechtbank achtergehouden en de rechtzaak tot mislukking wist te leiden.
  2. Voor hoger beroep bij Raad van State, inzake NWO, pro. 200604576/1/H2 heb ik Advocatenkantoor Nolet, mr. A. van Harmelen, aan Abraham Patrasstraat 5, 2595 RC te Den Haag, ingeschakeld om mij bij te staan. Mr. van Harmelen stelde het hoger beroepschrift en schreef brieven en stuurde ze naar de Raad van State zonder eerst die inhoudelijk met mij te besproken hebben, terwijl ik niet eens was met de inhoud er van. Pas 2 dagen nadat ze de brieven naar de Raad van State gestuurd had, berichte zij mij daarover. Dat was de aanleiding dat ik haar per brief van 29 september 2006 van zaak gehaald heb.
  3. Voor een verzoekschrift tegen Nederlandse Staat bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens, heb ik Hofwijckadvocaten aan Wassenaarseweg 22, 2596 CH ’s-GRAVENHAGE, Mr. N. Roodenburg, benaderd. In vervolg afspraken zei dat hij niet de geschikte advocaat voor deze zaak zouden zijn. Maar hij was wel met zijn collega’s in contact zei hij zodat een juiste advocaat voor deze zaak zou mij bij kunnen staan en het dossier aan hem/haar zal doorgeven. Ik heb echter nadrukkelijk hem gevraagd om met de verlooptermijn voor verzoekschrift bij Europees Hof dat op 07 augustus 2007 afloopt, rekening moest houden en ruim voor die tijd mij over de gang van zaken berichten. Ondanks zijn enthousiasme heb ik daarna niets van hem vernomen. Hij was nergens te vinden en op mijn dringende telefonische verzoeken om mij terug te bellen, reageerde hij niet. Pas op maandag 13 aug 2007, 6 dagen na de afloop van de termijn voor verzoekschrift, was hij weer telefonisch bereikbaar. Hij wilde niet uitleggen waarom hij vòòr de afloop van de termijn niet bereikbaar was en waarom op tijd heeft mij niet gewaarschuwd! Omdat ik met dat soort praktijken rekening had gehouden, kon ik net op tijd, 03 augustus 2007 het verzoekschrift bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, Frankrijk indienen.

  

Advocaat Dijkgraaf werd bij de Orde van de Advocaten aangeklaagd

Bij brief van 06 juli 2006 is tegen mr. Dijkgraaf bij Orde van Advocaten en vervolgens bij de Hoge Raad der Nederlanden ingediend, zaak nummer: H.Q. Berai/Mr. J.P.L.C. Dijkgraaf/ R.2762/06.149. Bij beslissing van 20 december 2006 heeft de plaatsvervangend van de voorzitter van de Raad de klacht op een belachelijke wijze ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is op 02 januari 2007  bij de Raad van Discipline in het ressort ’s-Gravenhage verzet getekend. De Raad heeft op 07 mei 2007 het verzet ongegrond verklaard.

 

Vervolg van het proces tegen NWO, 3 Nederlandse hoogleraren en het proces tegen Ministerie van OCW

Ook tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage in zaak Elamirkan tegen ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, zaak no. AWB 05/1128; heb ik bij de Raad van State Hoger Beroep getekend. In Hoger Beroep heeft de Raad van State bij uitspraak op 28 februari 2007, het hoger beroep ongegrond verklaard.  

Bij het Hoger Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage in zaak no. AWB 05/1023 van 28 april 2006, heeft de Raad van State bij de uitspraak op het hoger beroep, op 7 februari 2007, ongegrond verklaard.

Dat was in het geding tegen het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en 4 Nederlandse hoogleraren.

De Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, heeft bij uitspraak d.d. 28 april 2006, het beroep tegen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gegrond verklaard en daarbij bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. De rechtbank zelf ontdekte dat het besluit van NWO onrechtvaardig tot stand was gekomen, de advocaat Dijkgraaf is hieraan voorbijgegaan. Tegen het in stand blijven van het vernietigde besluit is bij de Raad van State te Den Haag hoger beroep getekend. Het geding zal worden behandeld op een zitting van Hoger Beroep in januari 2007.

Published by

Hamiit Qliji Berai

Hamíit Qliji Bérai is Hamid Ghelichi, born on July 26, 1960, in Béra, Ilam province, Eastern Kurdsán. That is the archaeological site Béra.xáni “Béra dukedom” (the Farsi Badreh). Hamíit studied independently multidisciplinary social sciences from 1979-1990, when the universities were closed in Iran for four years from 1979 -1983, because of islamization of the education system. From 1990, he has been of Dutch (Netherlands) nationality, a citizen of The Hague. Since 1994, Hamíit Qliji Bérai has dedicated his whole time to independently researching ancient Near East from the earliest human civilization "ancient Near East archaeology, cultural stratigraphy, language, philosophy, ethnography and the Bible". Hamíit Qliji Bérai is an independent full time researcher who since 1994 continuously researching archaeological sources for early culture, history and ethnography of the mankind in ancient Near East, all over the world in different universities including the University of Leiden Netherlands 1994-2003, the University of Oxford 2004-2005, the University of Cambridge 2006-2007, the University of Chicago 2007-2009, British Museum, London University and the British Library in London 2010-2012. He takes a different approach, a multidisciplinary scientific approach from the perspective Kurdish oral traditions consist of myriad languages, literature, names etc. of the sites where the ancient sources come from. His research has led to an adequate understanding of the ancient sources, which shows the world of the ancient Near East in a completely different way than some know it to be now. Books authored by H Q Bérai: http://www.elamirkan.net/